St. mijnplein

Het schoolbestuur van onze school is de stichting mijnplein.
Mijnplein is het bevoegde gezag van 18 katholieke basisscholen, 4 protestants christelijke basisscholen en 2 scholen voor speciaal onderwijs (SBaO en ZML).
De scholen bevinden zich in de plaatsen: Lettele, Olst, Boskamp, Boerhaar, Wijhe, Broekland
Heino, Hoonhorst, Raalte, Luttenberg, Mariënheem, Nieuw-Heeten en Heeten.
Door ongeveer 450 personeelsleden wordt goed verzorgd onderwijs gegeven aan zo'n 4500 leerlingen.

Bovenschools worden de personele zaken geregeld en brede levensbeschouwelijke en onderwijskundige kaders van onze organisatie aangegeven. Binnen de algemene kaders blijft er grote autonomie op iedere school. De directeuren zijn daar ook zelfstandig verantwoordelijk voor.
De directeuren zijn verenigd in de directeurenraad, waar het bovenschoolse beleid wordt voorbereid.
Ouders en personeel hebben (o.a. via de medezeggenschapsraad) een grote invloed op het lokale beleid van de individuele school. Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn en die regelmatig met het bestuur overleg heeft.

Er is een raad van toezicht die op hoofdlijnen en op afstand toezicht houdt op de organisatie.
De leiding van mijnplein ligt in handen van een college van bestuur, dat bestaat uit de heren Peeters en Zijderveld.

Met het schoolbestuur zult u als ouders waarschijnlijk niet zoveel te maken krijgen. Het contact met het bestuur zal meestal via de directeur lopen. Mocht u contact willen opnemen met het bestuur, dan kan dat via het bestuursbureau: Postbus 143, 8100 AC in Raalte. Telefoon: 0572-352635. Mail: contact@mijnplein.nl
Wanneer u contact wilt opnemen met de vertrouwenspersonen van mijnplein, dan kunt u bellen naar het bestuursbureau.
Op de website van mijnplein kunt u ook terecht voor informatie over de stichting.


Uitgangspunten en doelstelling
Mijnplein is een christelijke stichting. De stichting heeft haar wortels in een traditionele katholieke en protestants-christelijke gemeenschap. Zij laat zich inspireren door het leven van Jezus van Nazareth.
Zonder deze achtergrond te verloochenen wil mijnplein vanuit haar eigen verantwoordelijkheid zoeken naar antwoorden op de vraagstukken van vandaag en morgen. Er is met name verwantschap met de plaatselijke kerkelijke gemeenschap (in dorp of wijk).
Mijnplein wil werken vanuit:
- idealisme (het doet er iets toe wat je doet);
- optimisme (het maakt verschil dat jij er bent);
- solidariteit (er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid).
Respect en zorg, betrokkenheid en aandacht zijn begrippen, die de scholen van Mijnplein in het leven van alle dag willen waarmaken in de relaties met kinderen, ouders en collega's.
Ons onderwijs richt zich op hoofd, hart en handen, dat wil zeggen: aandacht voor heel de mens.
Dat houdt in: overdracht van kennis, overdracht van waarden en normen, sociaal emotionele vorming en creatieve en praktische vorming. Dit alles vanuit een levenbeschouwelijk perspectief met sterke aandacht voor christelijke normen en waarden.

Mijnplein wil de komende jaren op al haar scholen werken aan de volgende doelstellingen: de kwaliteit van het onderwijs verder uitbouwen en bewaken; de talenten van kinderen en personeel ontplooien en... kinderen, leraren en scholen meer van elkaar laten leren.
Het motto van de stichting is: SAMEN LEREND ONDERWEG!