Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is de “ondernemingsraad” voor het onderwijs. De medezeggenschapsraad controleert, denkt mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies in alle belangrijke zaken die de KBS St. Jozef aangaan. De MR bestaat uit drie ouders en twee leerkrachten.

De MR heeft bijzondere bevoegdheden: advies- en/of instemmingsrecht over schoolse zaken. Naast rechten heeft de MR ook plichten, zoals het opstellen van een jaarverslag van de MR en het bekend maken van agenda’s en verslagen van MR-vergaderingen. De vergaderingen zijn openbaar. Tevens is de MR vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van mijnplein.

Vanuit KBS St. Jozef zit één van de vier MR-leden, afwisselend is dit een ouder of personeelslid, voor zaken die uitsluitend onze eigen school aangaan in de GMR, de andere drie fungeren als achterban.

Samenstelling MR:
Oudergeleding: Ilva Schoorlemmer, Han Schoot Uiterkamp en Marion Schipper.
Personeelsgeleding: Wouter Groot Lipman en Marloes Kragt.

De MR is bereikbaar via: mrjozefschoolwijhe@gmail.com