Verkeer

Veel kinderen van onze school komen lopend of per fiets naar school; Jonge kinderen met hun ouders of oppas en oudere kinderen zelfstandig. Daar zijn we blij mee, want veel fietsende kinderen brengen geen ouders met auto's mee! En dat maakt het veiliger rondom de school.

We beseffen ook dat u uw kind graag laat fietsen langs routes die bekend zijn en veilig. We hebben die veiligheid zelf niet in de hand. We kunnen wel zorgen dat het veiliger wordt door kinderen bewust te maken van de gevaarlijke stukjes van de route.

Daarom hebben we middels een enquête geïnventariseerd welke de meest gebruikte fietsroutes zijn waarlangs kinderen naar en van school komen. Vervolgens zijn we met een werkgroep, bestaande uit de verkeersouder van school, kinderen, ouders, politie en gemeente gaan kijken welke de
veiligste routes zijn. Maar ook in de veiligste routes zitten gevaren.

Deze hebben we in kaart gebracht. Een aantal punten in de route hebben we ook onder de aandacht gebracht van de gemeente, daar is actie op ondernomen. Er zijn ook lastige punten die blijven zoals het nu is. Bovendien zijn veilige routes ook schijnveilig, omdat verkeer vooral bepaald wordt door het handelen van mensen. En dat betekent elke dag
weer heel goed opletten!

We willen graag dat alle kinderen, wanneer dat mogelijk is, zelfstandig naar school kunnen fietsen. Leerkrachten geven o.a. verkeerslessen maar ouders voeden het kind op, ook in het verkeer. Dit boekje VEILIGE SCHOOLROUTES kunt u daarom zien als een handreiking om uw kind voor te bereiden op de veilige route naar en van school. We hopen dat dit boekje u en uw kind helpt om samen de route te verkennen, vooral op de lastige plekken.

Verkeerseducatie is de taak van school, verkeersopvoeding de taak van de ouder. Het toepassen van regels, het inschatten van verkeerssituaties en inzicht in het eigen gedrag en de gevolgen hiervan leert het kind pas echt door het te doen.
We hopen dat dit boekje daaraan kan bijdragen.


Directeur KBS St. Jozef, Titia Claassen