Overblijven


Tussenschoolse opvang op KBS St. Jozef

Kinderen zijn een groot deel van de dag op school en veel kinderen blijven op onze school, indien gewenst, ook tussen de middag op school.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier overblijven, in een prettige sfeer, onder deskundige leiding als aanvulling op de opvoeding thuis.
Het overblijven verloopt in kleine groepjes met klas/leeftijdsgenoten.

In deze informatiebrief leest u op welke manier de KBS St. Jozef het overblijven organiseert.
Het geeft antwoord op de volgende vragen:
1. Wie zijn er allemaal betrokken bij de organisatie van het overblijven?
2. Hoe wordt het overblijven georganiseerd?
3. Welke regels en afspraken worden gehanteerd?
4. Wat zijn de overblijfkosten? Op welke wijze kan ik betalen?
5. Op welke wijze kan ik mijn kind(eren) inschrijven voor het overblijven?

U kunt zelf als ouder meedraaien in het overblijfsysteem? Hier kunt u zich aanmelden.

Wij hopen dat u na het lezen een duidelijk beeld hebt gekregen van de organisatie van het overblijven. U weet duidelijk wat u van de school kunt verwachten en wat de school van u verwacht.
Wij stellen het zeer op prijs als u met uw kind samen de regels van het overblijven bespreekt, dat doen de overblijfkrachten op school ook.
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij het overblijven organiseren, dan horen wij dit graag!

Namens de overblijfcommissie,
Titia Claassen, directeur