Opleidingsschool

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 zijn wij een opleidingsschool.
Op een opleidingsschool vormen studenten van de Katholieke PABO Zwolle uit alle leerjaren samen een stageleergroep. Deze studenten worden begeleid door de opleider in de school die daartoe is opgeleid op de KPZ. Bij ons op school is Samantha Jansen de opleider in school.
De stageleergroep wordt gevormd door 1e, 2e, 3e en 4e jaars studenten van de KPZ en indien beschikbaar een student van Landstede.
De vierdejaarsstudent noemen we de juniorleerkracht. Hij/zij is twee dagen per week verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de basisschool groep. Op deze wijze leert zij alle aspecten van het leraarschap kennen. Hij/zij is als juniorcollega lid van het team.
In de stageleergroep stellen de studenten in overleg met de opleider in de school vast in welk thema ze zich willen verdiepen en alle studenten zoeken in dat kader iets uit wat zowel voor hen als voor de school meerwaarde heeft.

Doelstelling van de stageleergroep:
Het gezamenlijk uitwisselen van kennis en ervaringen m.b.t. de persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen de stage op de opleidingsschool waarin het leren van- en met elkaar centraal staat. De achterliggende gedachten is dat studenten één school gezamenlijk meer kennis creëren dan dat er in een één op één situatie wordt bereikt.

De stageleergroep ontwikkelt in schooljaar 2014-2015 een leerlijn voor techniek voor de bovenbouw. Dit doen zij in samenwerking met het team.
De leerlijn wordt uitgewerkt in lessen waarbij gebruik gemaakt van de natuur en techniekmethode Naut. Er worden materialen aangeschaft die nodig zijn voor de praktijkopdrachten. De leerlijn wordt leidend voor het techniekonderwijs in de komende jaren.

Resultaten van de opleidingsschool
-Positieve uitwerking op de ontwikkeling van leerlingen
-Verbetering van de leerresultaten van leerlingen
-Continue aandacht voor schoolontwikkeling
-Onderzoekende en reflectieve houding bij leraren en studenten
-Opleiden van studenten in de school
-Kenniscentrum

Schooljaar 2016-2017:
De volgende studenten komen dit jaar stage lopen:
4e jaars student Lisa Bouwknecht
1e jaars student Bryan


Meer weten? Zie hier het artikel over 'Opleiden in de school'